Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Navodila za oblikovanje diplomskih del na I. in II. stopnji študija

Urniki
AIPS - prijava na izpite
Navodila za uporabo brezžičnega omrežja EDUROAM na FKBV
E-izobraževanje
(Moodle)
E-pošta za študente

Vozni red avtobusa:
~ Spletni vozni red
OPOMBA: Izberite želen datum prevoza, vstopno postajališče Maribor in izstopno postajališče Pohorski dvor obr. (obračališče).
Dodatne informacije: Arriva Štajerska d.d. ali Avtobusna postaja Maribor. Brezplačna telefonska številka: 080 11 16


Prehodi iz študijskih programov, akreditiranih pred 11. 6. 2004, v bolonjske študijske programe


~ PRVI VPIS NA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ (2015/2016) - 1. stopnja
~ PRVI VPIS NA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ (2015/2016) - 2. stopnja
~ PRVI VPIS NA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ (2015/2016) - 3. stopnja

Izvedbeni predmetniki štud. prog. v 2016/2017:
Izvedbeni predmetniki so dostopni v katalogu bolonjskih predmetov preko spl. aplikacije AIPS, kjer izb. leto 2016


Povezava do predpisov / pravilnikov Univerze v Mariboru; Študij na UM

Povezava za iskanje kontaktov profesorjev: Imenik zaposlenih na Univerzi v Mariboru

Študijski koledar za leto 2016/2017

Predpisi / pravilniki FKBV:
~ Pogoji za napredovanje v višji letnik (2016/2017 v 2017/2018) 
~ Izpitni red FKBV (navodila za prijavo, odjavo ter plačilo izpita)
      ~ Priloga izpitnega reda: Prijavnica za višanje ocene
       ~ Priloga izpitnega reda: Odjavnica od izpita
~ Dodatna obrazložitev pri katerem pristopu se zahteva komisijski izpit
~ Obvestilo študentom o avtorskih pravicah
~ Spremembe trajanja statusa študenta
~ Oddaja zaključnih del na digitalno knjižnico UM

1. stopnja - Dodiplomski študij
~ Pravilnik o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na FKBV
~ Navodila za oblikovanje diplomskih del na I. in II. stopnji študija
/ + dopolnitev Navodil za oblikovanje diplomskih del na I. in II. stopnji študija
~ Navodila in pravilniki za izvedbo prakse
~ Terminski plan Komisije za študijske zadeve 2016/2017

2. stopnja - Magistrski študij
~ Pravilnik o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskih programih II. stopnje UM
 (+ spremembe in dopolnitve pravilnika) + Neuradno prečiščeno besedilo pravilnika o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskih programih 2. stopnje UM
~ Navodila za oblikovanje diplomskih del na I. in II. stopnji študija
/ + dopolnitev Navodil za oblikovanje diplomskih del na I. in II. stopnji študija
~ Terminski plan Komisije za študijske zadeve 2016/2017

3. stopnja - Doktorski študij
~ Pravilnik o postopku priprave in zagovora doktorske disertacije
 (+ spremembe in dopolnitve pravilnika) + Neuradno prečiščeno besedilo pravilnika o postopku priprave in zagovora doktorske disertacije
~ Navodila za oblikovanje doktorskih disertacij na FKBV
/ + Navodila za oddajo znanstvenih magisterijev za zagovor
Terminski plan Komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve 2016/2017


1. in 2. stopnja  (prijava / zagovor zaključnega dela)

Postopek prijave teme zaključnega dela na FKBV (1. in 2. stopnja!):
Študent prijavi temo na obrazcu za Prijavo teme, ki je sestavni del Pravilnika o postopku priprave in zagovora diplomskega / magistrskega dela. (V kolikor niste oddali soglasje predstojnika ob prijavi izbire teme dipl. dela / prijavi izbire teme mag. dela, ga morate predložiti ob prijavi teme dipl. dela!)
Študent odda prijavo teme, katere sestavni del je dispozicija zaključnega dela v referat za študentske zadeve fakultete v pisni in elektronski obliki (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.). Elektronska oblika je lahko brez podpisov.
Dispozicija zaključnega dela mora biti napisana v skladu z veljavnimi Navodili za oblikovanje zaključnih del in naj vsebuje:
1. osebne podatke študenta (ime, priimek, naslov, vpisna številka, študijski program),
2. naslov teme v slovenskem in angleškem jeziku,
3. opredelitev oz. opis problema, ki je predmet zaključnega dela,
4. cilje in teze zaključnega dela,
5. predpostavke in omejitve zaključnega dela,
6. predvidene metode zaključnega dela,
7. predvideno strukturo poglavij (kazalo),
8. seznam predvidenih virov.

Postopek oddaje zaključnega dela na FKBV za zagovor (1. in 2. stopnja!):
Zaključno delo najprej pregleda mentor (in somentor, če je le-ta bil imenovan). Ko se mentor strinja z napisanim delom, podpiše s spiralo vezane izvode, ki so namenjeni za pregled ostalim članom komisije. Člani komisije za zagovor zaključnega dela so dolžni zaključno delo pregledati in študentu posredovati pripombe v pregled. Strinjanje z vsebino in obliko naloge, člani potrdijo s podpisom na Izjavo o pregledu zaključnega dela.
Študent odda zaključno delo v sistem DKUM, kjer po vnosu dela v sistem zahteva izdelavo poročila o primerjavi podobnosti njegovega dela z drugimi deli. Študent ob oddaji zahteve vnese svoj in mentorjev ter somentorjev e-naslov, kamor bo poslano poročilo.
Študent mora najkasneje v roku 7 dni pred zagovorom oddati v Referat za študentske zadeve (v primeru prepozno prispelega gradiva se zagovor razpiše v naslednjem predvidenem roku za zagovore):
1. Indeks (velja za študente, ki so ob vpisu prejeli indeks),
2. podpisano Izjavo o pregledu zaključnega dela,
3. ustrezno število vezanih izvodov zaključnega dela v katerem je kot zadnji list vezana Izjava o istovetnosti tiskanega in elektronskega izvoda zaključnega dela in objavi osebnih podatkov študenta (izpišete iz DKUM po nalaganju naloge),
4. en izvod izjave lektorja o lektoriranju zaključnega dela. (Diplomsko delo lahko lektorira, profesor slovenskega jezika ali absolvent študija slovenskega jezika.)
5. en izvod poročila o plagiatorstvu, skupaj s podpisano izjavo mentorja o ustreznosti zaključnega dela. (poročilo o plagiatorstvu natisnete iz DKUM po nalaganju naloge in oddate verzijo: Poročilo, v katerem je zajetih 95 % enakih povedi iz drugih dokumentov - samo del, ki je prvi del, ki je pred stranmi z izpisano vsebino, ki ima označene podobne nize iz zgoraj naštetih dokumentov!!!)
V kolikor obstajajo tehtni razlogi za izredni zagovor zaključnega dela je potrebno ob oddaji dokumentacije za zagovor oddati tudi Vlogo za izredni zagovor diplome

Zagovori zaključnih del na FKBV so predvideni vsak zadnji delovni petek v mesecu (razen v mesecu juliju).