Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Podrobne podatke o zaposlenih dobite začasno na naslovu >
http://www.um.si/univerza/imenik-zaposlenih/Strani/imenik.aspx

Zaposleni na FKBV

Zap. štev. Ime in priimek Služba,katedra  Del. mesto
1 dr. Bavec Franc, red. prof. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline D019001 Visokošolski učitelj v nazivu redni profesor
2 dr. Bavec Martina, red. prof.  Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline D019001 Visokošolski učitelj v nazivu redni profesor
3 mag. Berk Peter, asist.  Katedra za biosistemsko inženirstvo D010001 Asistent v nazivu asistent
4 dr. Borec Andreja, izr. prof. Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja D019001 Visokošolski učitelj v nazivu izredni profesor
5 mag.Bračko Brigita, asist. Katedra za travništvo in pridelovanje krme J037003 Tehniški sodelavec VII/1
6 mag. Brus Maksimiljan, viš. pred.  Katedra za živinorejo D019001 Visokošolski učitelj v nazivu višji predavatelj
7 Črešnik Jožica Knjižnica J016037 Strokovni delavec VI
8 Felicijan Mateja, asist. Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin D010001 Asistent v nazivu asistent
9 Ferčal Rosvita Služba za splošne in kadrovske zadeve J017103 Samostojni strokovni delavec VII/2-II
10 dr. Gorenjak Mario, asist.  Katedra za živinorejo H017004 Raziskovalec
11 Grbič Marinko Katedra za biosistemsko inženirstvo J037003 Tehniški sodelavec VII/1
12 dr. Grobelnik Mlakar Silva, doc.  Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline D019001 Visokošolski učitelj v nazivu višji predavatelj
13 dr. Gselman Anastazija, doc.  Katedra za travništvo in pridelovanje krme D010001 Asistent v nazivu asistent z magisterijem
14 dr. Ivančič Anton, red. prof.  Katedra za genetiko D019001 Visokošolski učitelj v nazivu redni profesor
15 Ivanuš Anja Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin, Katedra za genetiko J037003 Tehniški sodelavec VII/1 
16 mag. Jakop Manfred, viš. pred. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline D010001 Asistent v nazivu asistent z magisterijem       J037003 Tehniški sodelavec VII/1
17 dr. Janžekovič Marjan, doc. Katedra za živinorejo D019001 Visokošolski učitelj v nazivu docent
18 Jeromel Marjan Tajništvo J034075 Tehnični delavec IV (II)
19 Kac Tatjana Služba za računovodstvo J017932 Vodja področja/enote II (z do 5 zaposlenimi)VII/2
20 dr. Kelc Damijan, asist. Katedra za biosistemsko inženirstvo D010001 Asistent v nazivu asistent 
21 Krajnc Ružič Maja Vodstvo tajništva J017908 Tajnik članice VII/2 
22 dr. Kramberger Branko, red. prof.  Katedra za travništvo in pridelovanje krme DEKAN
23 dr. Kraner Šumenjak Tadeja, doc.  Katedra za matematične metode, informatiko in statistiko v kmetijstvu D019001 Visokošolski učitelj v nazivu docent 
24 dr. Kristl Janja, doc.  Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo D019001 Visokošolski učitelj v nazivu docent
25 dr. Lakota Miran, izr. prof.  Katedra za biosistemsko inženirstvo D019001 Visokošolski učitelj v nazivu izredni profesor
26 dr. Langerholc Tomaž, doc.  Katedra za mikrobiologijo, molekularno biologijo, biokemijo in biotehnologijo D019001 Visokošolski učitelj v nazivu docent
27 dr. Lešnik Mario, izr. prof. Katedra za fitomedicino D019001 Visokošolski učitelj v nazivu izredni profesor
28 Lončarič Repa Jožica Referat za študentske zadeve J017932 Vodja področja/enote II (z do 5 zaposlenimi)
29 Mergeduš Andrej Katedra za živinorejo  J037003 Tehniški sodelavec VII/1
30 dr. Muršec Mateja, viš. pred.  Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo D010001 Asistent v nazivu asistent z doktoratom
31 Muzek Janko, spec.  Pedagoške, znanstvenoraziskovalne in umetniške enote D017003 Učitelj veščin
32 Ornik Lidija Služba za računovodstvo J016037 Strokovni delavec VI
33 dr. Pavlovič Martin, izr. prof.  Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja D019001 Visokošolski učitelj v nazivu izredni profesor
34 dr. Pažek Karmen, izr. prof.  Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja D019001 Visokošolski učitelj v nazivu izredni profesor
35 Petrovič Marinka Služba za računovodstvo J016037 Strokovni delavec VI
36 Podvršnik Miran, mag., asist. Katedra za travništvo in pridelovanje krme D010001 Asistent v nazivu asistent                               J037003 Tehniški sodelavec VII/1
37 dr. Prevolnik Povše Maja, doc.  Katedra za živinorejo D019001 Visokošolski učitelj v nazivu docent
38 mag. Primec Maša, asist. Katedra za mikrobiologijo, molekularno biologijo, biokemijo in biotehnologijo D010001 Asistent v nazivu asistent z magisterijem       
39 dr. Prišenk Jernej, asist. Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja J037003 Tehniški sodelavec VII/1                                 D010001 Asistent v nazivu asistent z doktoratom
40 mag. Pulko Borut, viš. pred.  Katedra za vinogradništvo in vinarstvo D010001 Asistent v nazivu asistent z magisterijem
41 dr. Rakun Jurij, doc.  Katedra za biosistemsko inženirstvo D019001 Visokošolski učitelj v nazivu docent
42 Rauter Klavdija Vodstvo tajništva J026004 Poslovni sekretar VI
43 mag. Robačer Martina, viš. pred.  Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline J037003 Tehniški sodelavec VII/1                                 D010001 Asistent  v nazivu asistent z magisterijem
44 dr. Rozman Črtomir, red. prof.  Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja D019001 Visokošolski učitelj v nazivu izredni profesor
45 Sagadin Matjaž Tajništvo fakultete J017103 Samostojni strokovni delavec VII/2-II
46 Sem Vilma, asist.  Katedra za matematične metode, informatiko in statistiko v kmetijstvu D010001 Asistent v nazivu asistent 
47 Sirk Marjan Katedra za fitomedicino J037003 Tehniški sodelavec VII/1
48 dr. Skok Janko, doc. Katedra za živinorejo J037003 Tehniški sodelavec VII/1
49 dr. Stajnko Denis, red. prof.  Katedra za biosistemsko inženirstvo D019001 Visokošolski učitelj v nazivu izredni profesor
50 dr. Šiško Metka, izr. prof.  Katedra za genetiko D019001 Visokošolski učitelj v nazivu docent
51 dr. Škorjanc Dejan, red. prof.  Katedra za živinorejo D019001 Visokošolski učitelj v nazivu redni profesor
52 mag. Škorjanc Ksenija Knjižnica J017932 Vodja področja enote II (z do 5 zaposlenimi) VII/2
53 Šober Andreja Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo J017100 Samostojni strokovni delavec VII/1
54 mag. Špec Natalija Vodstvo tajništva J017903 Pomočnik tajnika članice
55 Štefok Danica Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo J036018 Tehniški sodelavec VI
56 dr. Šušek Andrej, doc.  Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline D019001 Visokošolski učitelj v nazivu docent
57 Težak Katja, lekt. Katedra za tuje jezike D017003 Učitelj veščin
58 dr. Tojnko Stanislav, izr. prof.  Katedra za sadjarstvo in predelavo sadja D019001 Visokošolski učitelj v nazivu docent
59 dr. Turk Jernej, red. prof.  Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja D019001 Visokošolski učitelj v nazivu redni profesor
60 dr. Unuk Tatjana, izr. prof.  Katedra za sadjarstvo in predelavo sadja D019001 Visokošolski učitelj v nazivu docent
61 dr. Urbanek Krajnc Andreja, doc.  Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin D019001 Visokošolski učitelj v nazivu docent
62 mag. Vajs Stanislav, viš. pred.  Katedra za fitomedicino D017004 Visokošolski učitelj predavatelj
63 mag. Valdhuber Janez, viš. pred.  Katedra za vinogradništvo in vinarstvo J037003 Tehniški sodelavec VII/1
64 dr. Vindiš Peter, doc.  Katedra za biosistemsko inženirstvo D010001 Asistent v nazivu asistent z doktoratom
65 mag. Vogrin Andrej, viš. pred.  Katedra za sadjarstvo in predelavo sadja D010001 Asistent v nazivu asistent z magisterijem
66 Vukmanič Tjaša Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline J037003 Tehniški sodelavec VII/1
67 dr. Vršič Stanko, izr. prof.  Katedra za vinogradništvo in vinarstvo D019001 Visokošolski učitelj v nazivu docent
68 dr. Weingerl Vesna, doc.  Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo D010001 Asistent v nazivu asistent z doktoratom

 

Pogodba o zaposlitvi v mirovanju (zaradi doktorskega študija in zaposlitve v tujini)

Zap. štev. Ime in priimek Služba,katedra  Del. mesto
1 Ocepek Marko, mag., asist. Katedra za živinorejo J037003 Tehniški sodelavec VII/1

 

Dopolnilno delovno razmerje

Zap. štev. Ime in priimek Služba,katedra  Del. mesto
1 dr. Jana Ambrožič Dolinšek, doc. Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin H019007 Znanstveni sodelavec
2 dr. Marjeta Čandek Potokar, izr. prof.  Katedra za živinorejo  D019001 Visokošolski učitelj v nazivu docent
3 dr. Rija Erveš, doc.  Katedra za matematične metode, informatiko in statistiko v kmetijstvu D019001 Visokošolski učitelj v nazivu docent 
4 dr. Mitja Kaligarič, red. prof. Katedra za travništvo in pridelovanje krme H019008 Znanstveni svetnik

 

Posestvo - Univerzitetni kmetijski center Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede

Zap. štev. Ime in priimek Služba,katedra  Del. mesto
1 Brunec Marjan Center za sadjarstvo in predelavo sadja J033021 Tehnični delavec III
2 Brunec Metod Center za sadjarstvo in predelavo sadja J034074 Tehnični delavec IV (I)
3 Dominko Jožef Center za sadjarstvo in predelavo sadja J035068 Tehnični delavec V (II)
4 Mag. Janžekovič Ignac Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom J036018 Tehniški sodelavec VI
5 Jus Andreja Univerzitetni kmetijski center FKBV J017109 Samostojni svetovalec na Univerzi VII/2 (II)
6 Koren Maja Center za poljedelstvo in vrtnarstvo  J017100 Samostojni strokovni delavec VII/1
7 mag. Korošec Aleksander Univerzitetni kmetijski center FKBV J017905 Predstojnik organizacijske enote VII/2
8 Kovačec Peter Center za živinorejo J035068 Tehnični delavec V (II)
9 Krajnc Jožica Center za živinorejo J035068 Tehnični delavec V (II)
10 Kramer Peter Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo J017100 Samostojni strokovni delavec VII/1
11 Lerš Matjaž Center za sadjarstvo in predelavo sadja J017100 Samostojni strokovni delavec VII/1
12 Lešnik Marjeta Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo J035067 Tehnični delavec V (I)
13 Markuš Davorin Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo J034074 Tehnični delavec IV (I)
14 Ornik Jelica Center za poljedelstvo in vrtnarstvo J035068 Tehnični delavec V (II)
15 Petrič Alenka Center za sadjarstvo in predelavo sadja J034085 Vinogradnik sadjar IV
16 Pivec Janez Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom J017100 Samostojni strokovni delavec VII/1
17 Radovič Moharem Center za poljedelstvo in vrtnarstvo J033021 Tehnični delavec III
18 Sajko Robert Center za sadjarstvo in predelavo sadja J034074 Tehnični delavec IV (I)
19 Šepic Metka Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom J036018 Tehniški sodelavec VI
20 Veber Branka Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom J016037 Strokovni delavec VI
21 Žnidarič Boris Univerzitetni kmetijski center FKBV J017931 Vodja področja/enote I (z do 5 zaposlenimi) VII/2
22 Furjan Marjan Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo J032026Tehnični delavec II
23 Horvat Jože Center za sadjarstvo in predelavo sadja J032026Tehnični delavec II
24 Korošec Milena Center za sadjarstvo in predelavo sadja J035068 Tehnični delavec V (II)
25 Lešnik Mitja Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo J035068 Tehnični delavec V (II)
26 Malec Stanislav Univerzitetni kmetijski center FKBV J032026Tehnični delavec II
27 Pregl Renata Center za poljedelstvo in vrtnarstvo J034074 Tehnični delavec IV (I)
28 Rojs Drago Center za sadjarstvo in predelavo sadja J034075 Tehnični delavec IV (II)
29 Stoicev Jovanka  Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo J034075 Tehnični delavec IV (II)
30 Stramšak Tamara Center za sadjarstvo in predelavo sadja J034075 Tehnični delavec IV (II)
31 Štern Helena Univerzitetni kmetijski center FKBV J035068 Tehnični delavec V (II)