Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Komisija za ocenjevanje kakovosti obravnava zadeve s svojega delovnega področja in daje predloge Senatu fakultete, v zadevah, ki so posebej določene v Statutu univerze, pa lahko tudi samostojno odloča.

Komisija za ocenjevanje kakovosti ima sedem članov in jo sestavljajo: predsednik in štirje člani, ki jih imenuje Senat fakultete izmed visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih delavcev ter dva študenta. Mandatna doba članov komisije traja štiri leta, mandat članov iz vrst študentov pa eno leto. Člani komisije so lahko po preteku te dobe ponovno imenovani.

Sestava Komisije za ocenjevanje kakovosti na FKBV

  • Mag. Andrej Vogrin, predsednik
  • Doc. dr. Marjan Janžekovič, član
  • Doc. dr. Jurij Rakun, član
  • Mag. Ksenija Škorjanc, članica
  • Metka Šepic, članica
  • Barbara Bernjak, članica študentka,
  • Helena Pauko, članica študentka.

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand