Zagovor diplomskega dela:
Študijski program 1. stopnje Ekološko kmetijstvo:
- 20. 7. 2018 ob 10:00 v predavalnici 5 – Brigita Hace.