Povabilo k sodelovanju študentov na projekt »Študentski Inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018«.
doc. dr. Silava Grobelnik Mlakar