Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Podrobne podatke o zaposlenih dobite začasno na naslovu >
http://www.um.si/univerza/imenik-zaposlenih/Strani/imenik.aspx

ZAPOSLENI NA FAKULTETI ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE
     
Zap. štev. Ime in priimek Služba,katedra 
1 dr. Bavec Franc, red. prof. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
2 dr. Bavec Martina, red. prof.  Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
3 dr. Berk Peter, viš. pred. Katedra za biosistemsko inženirstvo
4 dr. Borec Andreja, red. prof. Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
5 mag.Bračko Brigita, asist. Katedra za fitomedicino
6 Broz Mojca  Referat za študentske zadeve (nadomeščanje)
7 mag. Brus Maksimiljan, viš. pred.  Katedra za živinorejo
8 dr. Bukovac Vesna, doc.  Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
9 Črešnik Jožica Knjižnica
10 Felicijan Mateja,mag., asist. Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin
11 Ferčal Rosvita Služba za splošne zadeve
12 Grbič Marinko Katedra za biosistemsko inženirstvo
13 dr. Grobelnik Mlakar Silva, doc.  Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
14 dr. Gselman Anastazija, doc.  Katedra za travništvo in pridelovanje krme
15 Imenšek Nataša, mag. Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
16 dr. Ivančič Anton, red. prof.  Katedra za genetiko
17 Ivanuš Anja Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin, Katedra za genetiko
18 mag. Jakop Manfred, viš. pred. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
19 dr. Janžekovič Marjan, doc. Katedra za živinorejo
20 Jeromel Marjan Tajništvo
21 Kac Tatjana Služba za računovodstvo
22 dr. Kelc Damijan, asist. Katedra za biosistemsko inženirstvo
23 Klemenčič Alojz Tajništvo (nadomeščanje)
24 mag. Krajnc Ružič Maja Vodstvo tajništva
25 dr. Kramberger Branko, red. prof.  Katedra za travništvo in pridelovanje krme
26 dr. Kraner Šumenjak Tadeja, doc.  Katedra za matematične metode, informatiko in statistiko v kmetijstvu
27 dr. Kristl Janja, izr. prof.  Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
28 dr. Lakota Miran, izr. prof.  Katedra za biosistemsko inženirstvo
29 dr. Langerholc Tomaž, izr. prof.  Katedra za mikrobiologijo, molekularno biologijo, biokemijo in biotehnologijo
30 dr. Lešnik Mario, red. prof. Katedra za fitomedicino
31 Lisec Urška  Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
32 Lončarič Repa Jožica Referat za študentske zadeve
33 dr. Mergeduš Andrej, asist. Katedra za živinorejo 
34 dr. Muršec Mateja, doc.  Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
35 Muzek Janko, spec.  Pedagoške, znanstvenoraziskovalne in umetniške enote
36 Ornik Lidija Služba za računovodstvo
37 dr. Pavlovič Martin, red. prof.  Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
38 dr. Pažek Karmen, red. prof.  Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
39 Petrovič Marinka Služba za računovodstvo
40 Podvršnik Miran, mag., asist. Katedra za travništvo in pridelovanje krme
41 dr. Prevolnik Povše Maja, izr.prof.  Katedra za živinorejo
42 mag. Primec Maša, asist. Katedra za mikrobiologijo, molekularno biologijo, biokemijo in biotehnologijo
43 dr. Prišenk Jernej, doc. Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
44 dr. Pulko Borut, viš. pred.  Katedra za vinogradništvo in vinarstvo
45 dr. Rakun Jurij, doc.  Katedra za biosistemsko inženirstvo
46 Rauter Klavdija Vodstvo tajništva
47 mag. Robačer Martina, viš. pred.  Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
48 dr. Rozman Črtomir, red. prof.  Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
49 mag. Sagadin Matjaž Tajništvo fakultete
50 dr. Sem Vilma, asist.  Katedra za matematične metode, informatiko in statistiko v kmetijstvu
51 Sirk Marjan Katedra za fitomedicino
52 dr. Skok Janko, doc. Katedra za živinorejo
53 dr. Stajnko Denis, red. prof.  Katedra za biosistemsko inženirstvo
54 Šajher Klavdija  Referat za študentske zadeve
55 dr. Šiško Metka, izr. prof.  Katedra za genetiko
56 dr. Škorjanc Dejan, red. prof.  Katedra za živinorejo
57 mag. Škorjanc Ksenija Knjižnica
58 mag. Špec Natalija Vodstvo tajništva
59 Štefok Danica Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
60 dr. Šušek Andrej, izr. prof. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
61 Težak Katja, lekt. Katedra za tuje jezike
62 dr. Tojnko Stanislav, red. prof.  Katedra za sadjarstvo in predelavo sadja
63 dr. Turk Jernej, red. prof.  Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
64 dr. Unuk Tatjana, red. prof.  Katedra za sadjarstvo in predelavo sadja
65 dr. Urbanek Krajnc Andreja, izr. prof.  Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin
66 mag. Vajs Stanislav, viš. pred.  Katedra za fitomedicino
67 mag. Valdhuber Janez, viš. pred.  Katedra za vinogradništvo in vinarstvo
68 dr. Vindiš Peter, doc.  Katedra za biosistemsko inženirstvo
69 mag. Vogrin Andrej, viš. pred.  Katedra za sadjarstvo in predelavo sadja
70 dr. Vršič Stanko, red. prof.  Katedra za vinogradništvo in vinarstvo
71 Vukmanič Tjaša, mag., asist. Služba za splošne zadeve, Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
     
Univerzitetni kmetijski center Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede
72 Bardetska Oksana Center za sadjarstvo in predelavo sadja
73 Brunec Marjan Center za sadjarstvo in predelavo sadja
74 Brunec Metod Center za sadjarstvo in predelavo sadja
75 Ferš Boštjan Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
76 Furjan Marjan Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
77 Horvat Jože Center za sadjarstvo in predelavo sadja
78 mag. Janžekovič Ignac Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
79 Jus Andreja Univerzitetni kmetijski center FKBV
80 Koren Maja Center za poljedelstvo in vrtnarstvo 
81 mag. Korošec Aleksander Univerzitetni kmetijski center FKBV
82 Korošec Milena Center za sadjarstvo in predelavo sadja
83 Kotnik Janja Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
84 Kovačec Peter Center za živinorejo
85 Krajnc Jožica Center za živinorejo
86 Kramer Peter Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
87 Lampreht Nataša Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
88 Lerš Matjaž Center za sadjarstvo in predelavo sadja
89 Lešnik Marjeta Univerzitetni kmetijski center FKBV
90 Markuš Davorin Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
91 Mušič Irena Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
92 Ornik Jelica Center za poljedelstvo in vrtnarstvo
93 dr. Paušič Andrej, viš. pred. Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
94 Petrič Alenka Center za sadjarstvo in predelavo sadja
95 Pivec Janez Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
96 Pregl Renata Center za poljedelstvo in vrtnarstvo
97 Radovič Moharem Center za poljedelstvo in vrtnarstvo
98 Rojs Drago Center za sadjarstvo in predelavo sadja
99 Rožič Boštjan Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
100 Sajko Robert Center za sadjarstvo in predelavo sadja
101 Stramšak Tamara Center za sadjarstvo in predelavo sadja
102 Stoicev Jovanka  Center za sadjarstvo in predelavo sadja
103 Šepic Metka Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
104 Škorjanec Peter Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
105 Štern Helena Univerzitetni kmetijski center FKBV
106 Tomašek Marija  Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
107 Veber Branka Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
108 Žnidarič Boris Univerzitetni kmetijski center FKBV

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand