Priloga objave: Sklep o razpisu volitev za nadomestnega člana Senata FKBV UM iz vrst visokošolskih učiteljev in zananstvenih delavcev